top of page

Persondatapolitik

Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995
Hammelev Bygade 15, 6500 Hammelev's dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995 er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Foreningens kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Bente Hoffmann

Hammelev bygade 15

6500 Vojens

CVr nr.

Telefon 24250009

Mail: dyrevaernsforening@gmail.com

Website: www.dyrevaersnsforening.dk

Behandling og anvendelse af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger og med følgende formål: 

 

1. Medlemsoplysninger.

- Registrerings- og kontaktoplysninger (navn, adresse, dato, telefon nr. og mail)

dette anvendes til opkrævning af medlemskontigent og indkaldelse til generalforsamling

2. Oplysninger ved køb af kat

- Registrerings- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon nr. og mail)

Dette anvendes til udfærdigelse af kontrakt i forbindelse med køb af kat

3. Oplysninger ved henvendelse til foreningen med efterfølgende indlevering af kat

Dette kan ske telefonisk via mail, eller personlig kontakt i internattet

- Registrerings- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon nr. og mail)

Dette anvendes til kattens/kattenes oplysningseddel

4. Oplysning til dyrlæge i forbindelse med tilladelse til tidsbestilling

- Registrerings- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon nr. og mail)

Dette anvendes når du får tilladelse til at bestille tid hos dyrlægen. oplysningerne videregives til dyrlægen uden samtykkeerklæring

5. Oplysning til det danske katteregister ved køb af kat og efterfølgende registrering af din kat/katte i katteregisteret

- Registrerings- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon nr. og mail)

Dette anvendes til registrering af kat/katte i katteregisteret. Oplysningerne videregives til det danske katteregister uden samtykkeerklæring

6. Oplysning til Royal Canin for at kunne modtage gratis foder i forbindelse ved køb af kat

- Registrerings- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon nr. og mail)

Oplysninger videregives til Royal Canin uden samtykkeerklæring

7. Donation til foreningen

- Registrerings- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon nr. og mail)

Disse anvendes til takkebreve

Normalt får vi disse oplysninger af dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder

Periode for opbevaring af data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og de slettes de de ikke anses for nødvendige mere. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at anvende en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger om, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid mod lovgivningen

Dine rettigheder: 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen når vi behandler personoplysninger om dig: 

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

- Retten til indsigt i egne personoplysninger

- Retten til berigtigelse

- Retten til sletning

- Retten til begrænsning af behandling

- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindelig anvendt format)

- Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du længere oppe

Hvis du fx henvender dig med en anmodning og at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelser er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indvige en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed fx datatilsynet

Revidering af persondatapolitikken

Vi forbeholder og retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst være tilgængelig på vores websted. 

bottom of page