top of page

Generalforsamling 2024

                                                                                     

 

 Generalforsamling i

 Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995

 Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19.00

 Bispen lokale 1 over gården,

 Bispebroen 3, 6100 Haderslev

 

 Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Forslag fra medlemmer

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på valg er: Bente Hoffmann( modtager genvalg) Gitte Saldern Juhl( modtager genvalg) 

 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

 8. Valg af revisor

 9. Evt.

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal   være formanden i hænde senest d. 6. maj 2024.

 ”Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem – der   har været medlem af foreningen i 3.mdr – mod forevisning af   kvittering for betaling af kontingent for det løbende   regnskabsår.”                   

                                                        

 Med venlig hilsen

 p.b.v

 Ellen Gjelstrup / Bente Hoffmann

Kattens uge

Uge 39  er kattens uge og sammen med dyrlæger og andre dyreværnsorganisationer sætter vi fokus på det ansvarlige ejerskab.

Fodrer du på herreløse vildt levende katte? Vil du gerne have dem neutraliseret?

Vi tilbyder gratis neutralisering til ovennævnte målgruppe. Vi har modtaget et mindre beløb, der er øremærket til aktiviteten og derfor gælder først til mølle princippet.

Formålet med Kattens Uge er at

 • Øge bevidstheden om det ansvarlige ejerskab

 • Øge antallet af mærkede og registrerede katte

 • Øge antallet af neutraliserede katte

 • Mindske antallet af katte på internaterne

 • Mindske antallet af dumpede katte, uønskede killinger og herreløse katte

 

Der findes over 500.000 herreløse og vildtlevende katte i Danmark. Hvert eneste år fødes der rigtig mange "overskudskatte" som dumpes alle vegne. Det er de heldige katte det får en plads på et af landets internater. Langt de fleste overskudskatte kommer til at leve et liv med sygdom, sult og død.

TAG NU ANSVAR

bottom of page