Generalforsamling 2020

                                                                                     

 

 Generalforsamling i

 Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995

 Onsdag d. 18.marts 2020 kl. 19.00

 Bispen lokale 11 og 12

 Bispebroen 3(oven på Biblioteket), 6100 Haderslev

 

 Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Forslag fra medlemmer

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

 8. Valg af revisor

 9. Evt.

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal   være formanden i hænde senest 6. marts 2020.

 ”Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem – der   har været medlem af foreningen i 3.mdr – mod forevisning af   kvittering for betaling af kontingent for det løbende   regnskabsår.”                   

                                                        

 Med venlig hilsen

 p.b.v

 Ellen Gjelstrup / Bente Hoffmann

Dyrevelfærdspuljen

Dyrevelfærdspuljen

Kattens uge

Uge 39  er kattens uge og sammen med dyrlæger og andre dyreværnsorganisationer sætter vi fokus på det ansvarlige ejerskab.

Fodrer du på herreløse vildt levende katte? Vil du gerne have dem neutraliseret?

Vi tilbyder gratis neutralisering til ovennævnte målgruppe. Vi har afsat en sum penge til aktiviteten og her gælder først til mølle princippet.

Praktik

Du skal møde op i internatet på Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens.

DU SKAL IKKE TAGE KATTEN(E) MED !!!

Mandag den 23.9.19  kl. 16.00 - 19.00

Tirsdag den 24.9.19   kl. 16.00 - 19.00

Her vil vi råde og vejlede dig. Falder du inden for målgruppen, vil du efterfølgende få lov til at bestille tid til neutralisering hos foreningens dyrlæge i Sommersted.

Formålet med Kattens Uge er at

 • Øge bevidstheden om det ansvarlige ejerskab

 • Øge antallet af mærkede og registrerede katte

 • Øge antallet af neutraliserede katte

 • Mindske antallet af katte på internaterne

 • Mindske antallet af dumpede katte, uønskede killinger og herreløse katte

 

Der findes over 500.000 herreløse og vildtlevende katte i Danmark. Hvert eneste år fødes der rigtig mange "overskudskatte" som dumpes alle vegne. Det er de heldige katte det får en plads på et af landets internater. Langt de fleste overskudskatte kommer til at leve et liv med sygdom, sult og død.

TAG NU ANSVAR

Åbningstider

Torsdag: 16-19

 

Find os
Hammelev bygade 15
6500 Vojens
 
Kontakt os 
+45 24 25 00 09
Dyrevaernsforening@gmail.com
Støt os
Via MobilePay: 90546
Find os

© 2018 af Sønderjyllands Dyreværnsforening. Proudly created with Wix.com